@InCollection{Banaszewski:2009,
  author  = "K. Banaszewski",
  title     = "Myśl polityczna w krytyce literackiej na przykładzie krytyki wielkopolskiej z lat 1830 - 1850",
  pages     = "125--144",
  year      = "2009",
  booktitle = "Między historią, literaturą a polityką**, ISBN: 9788392569947",
  editor    = "red. nauk. Tomasz Nodzyński",
  publisher = "Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego",
  address   = "Częstochowa",
}