@InCollection{Bielska:2008,
  author  = "A. Bielska",
  title     = "Rola jednostek wojskowych w Krośnie Odrzańskim w latach 1945 - 1990",
  pages     = "262--276",
  year      = "2008",
  booktitle = "Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, ISBN: 9788388336652",
  editor    = "red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek",
  publisher = "Pro Libris",
  address   = "Zielona Góra",
}