@InCollection{Bortnowska:2009,
  author  = "H. Bortnowska and P. Łychmus and J. Stankiewicz",
  title     = "Możliwości wykorzystania technik szkoleniowych celem upowszechniania etyki podczas kształcenia pracowników",
  pages     = "197--208",
  year      = "2009",
  booktitle = "Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, ISBN: 9788376112749",
  editor    = "red. nauk. A. P. Balcerzak, E. Rogalska",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}