@InCollection{Kufel:1992,
  author  = "S. Kufel",
  title     = "Ostatni na "Parnasie". O Kajetanie KoĽmianie - twórcy wyalienowanym",
  pages     = "7--25",
  year      = "1992",
  booktitle = "Od KoĽmiana do Czernika : studia i szkice o literaturze polskiej XIX i XX wieku",
  editor    = "pod red. Stanisława Kryńskiego",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej",
  address   = "Rzeszów",
}