@InCollection{Michta:2009,
  author  = "E. Michta and P. Powroźnik",
  title     = "Badanie opóźnień w sieciach czujnikowych",
  pages     = "449--456",
  year      = "2009",
  booktitle = "Metrologia dziś i jutro, ISBN: 8391166953",
  editor    = "pod red. W. Kicińskiego, L. Swędrowskiego",
  publisher = "Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej",
  address   = "Gdańsk",
}