@InCollection{Stankiewicz:2009,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus and H. Bortnowska",
  title     = "Deficyt problematyki etyki biznesu w ofertach firm szkoleniowych",
  pages     = "184--196",
  year      = "2009",
  booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, ISBN: 9788376411194",
  editor    = "red. nauk. A. Potocki",
  publisher = "Difin SA",
  address   = "Warszawa",
}