@InCollection{Stankiewicz:2009,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title     = "Które z partycypacyjnych metod i technik organizowania pracy indywidualnej sprzyjają kształtowaniu zachowań pracowników (w świetle wyników badań)?",
  pages     = "291--301",
  year      = "2009",
  booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, ISBN: 9788376411200",
  editor    = "red. nauk. A. Potocki",
  publisher = "Difin SA",
  address   = "Warszawa",
}