@InCollection{Baron-Polańczyk:2009,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Dydaktyczna użyteczność komputerów",
  pages     = "9--25",
  year      = "2009",
  booktitle = "Komputerowe wspomaganie dydaktyki, ISBN: 9788374812689",
  editor    = "red. nauk. E. Baron-Polańczyk",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}