@InCollection{Adaszyńska:2009,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title     = "Konieczność czy wybór? Sztuka w bibliotece",
  pages     = "4",
  year      = "2009",
  booktitle = "Kolekcja Artoteki Grafiki : ze zbiorów Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego: wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Grafiki, Kraków 2009",
  editor    = "red. Janina Wallis",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}