@InCollection{Dudek:2009,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Etos uczonego w poglądach i działaniu Marii Ossowskiej",
  pages     = "159--167",
  year      = "2009",
  booktitle = "Filozofia jako mądrość bycia : Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, ISBN: 9788374812771",
  editor    = "red. naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}