@InCollection{Kasprzak:2004,
  author  = "M. Kasprzak and T. Hetmański",
  title     = "Czy gołąb miejski (Columbia livia f. urbana) odżywia się właściwym pokarmem ?",
  pages     = "489--492",
  year      = "2004",
  booktitle = "Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku, ISBN: 838758634X",
  editor    = "Wydaw. LOGO",
  publisher = "Kubik & Krause",
  address   = "Bydgoszcz",
}