@InCollection{Kasprzak:2008,
  author  = "M. Kasprzak and T. Hetmański and P. Kamiński",
  title     = "Wybrane wartości hematologiczne gołębia miejskiego Columbia livia żyjącego w środowisku miejskim i wiejskim",
  pages     = "618--622",
  year      = "2008",
  booktitle = "Fauna miast : ochronić różnorodność biotyczną w miastach, ISBN: 9788388245985",
  editor    = "red. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak",
  publisher = "SAR "Pomorze"",
  address   = "Bydgoszcz",
}