@InCollection{Baron-Polańczyk:2009,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Cyfrowe narzędzia medialne a przemiany w edukacji informatycznej i informacyjnej",
  pages     = "121--127",
  year      = "2009",
  booktitle = "Edukacja informacyjna : neomedia w społeczeństwie wiedzy, ISBN: 9788375181807",
  editor    = "red. nauk. K. Wenta, E. Perzycka",
  publisher = "PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, sp. j.",
  address   = "Szczecin",
}