@InCollection{Gorzelana:2009,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Leksyka odnosząca się do nieba w poemacie Jana Pawła Woronicza",
  pages     = "157--173",
  year      = "2009",
  booktitle = "Język doświadczenia religijnego. Tom II, ISBN: 9788389872265",
  editor    = "pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej",
  publisher = "Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego",
  address   = "Szczecin",
}