@InCollection{Bielska:2009,
  author  = "A. Bielska",
  title     = "Pismo Duszpasterstwa Akademickiego "Aspekty" w latach 1985-89. Środowisko i oblicze ideowe pisma",
  pages     = "31--38",
  year      = "2009",
  booktitle = "Politologia jako nauka?** : analiza politologiczna wobec kwestii współczesnego świata, ISBN: 9788360389098",
  editor    = "pod red. Małgorzaty Krzysztofik i Dariusza Gauzy ; Uniwersytet Zielonogórski",
  publisher = "Wydawnictwo Majus",
  address   = "Zielona Góra",
}