@InCollection{Gorzelana:2009,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Użycie poetyzmów przez Jana Pawła Woronicza w poemacie "Zjawienie Emilki..."",
  pages     = "191--208",
  year      = "2009",
  booktitle = "Język pisarzy jako problem lingwistyki, ISBN: 9788370725686",
  editor    = "red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Prace Językoznawcze",
  volume    = "Tom 2",
}