@InCollection{Głuchowska:2009,
  author  = "L. Głuchowska",
  title     = "Ezoteryka i polityka w grafice wczesnej polskiej awangardy - Formistów, Buntu i Jung Idysz",
  pages     = "49--63",
  year      = "2009",
  booktitle = "Wielość w jedności : drzeworyt polski po 1900 roku, ISBN: 9788386580439",
  editor    = "oprac. i red. nauk. Jolanta Baziak",
  publisher = "Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego",
  address   = "Bydgoszcz",
}