@InCollection{Jazownik:2008,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Godziny polskiego jako szkoła polskości",
  pages     = "321--331",
  year      = "2008",
  booktitle = "Kultura - Język - Edukacja : dialogi współczesności z tradycją, ISBN: 9788388176951",
  editor    = "pod red. Beaty Gromadzkiej, Doroty Mrozek, Jerzego Kaniewskiego",
  publisher = "Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne"",
  address   = "Poznań",
}