@InCollection{Asienkiewicz:2009,
  author  = "D. Asienkiewicz",
  title     = "Spór PRL-NRD o rozgraniczenie Zatoki Pomorskiej w latach 1980-tych",
  pages     = "177--182",
  year      = "2009",
  booktitle = "W kręgu polityki, ISBN: 9788392569985",
  editor    = "red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki",
  publisher = "¦l±skie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego",
  address   = "Zielona Góra - Częstochowa",
}