@InCollection{Bartkowiak:2009,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Szpitalnictwo zakonne. U źródeł opieki zastępczej nad dzieckiem w Polsce",
  pages     = "51--81",
  year      = "2009",
  booktitle = "Cierpienie, ISBN: 9788374812986",
  editor    = "red. nauk. Edyta Bartkowiak, Paweł Prüfer",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Dylematy egzystencjalne : Tom 1",
}