@InCollection{Kaczor:2009,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Biznes ze smakiem. Autoprezentacja językowa firm w Internecie",
  pages     = "167--176",
  year      = "2009",
  booktitle = "Język, biznes, media, ISBN: 9788360775189",
  editor    = "pod red. Agnieszki Rypel, Danuty Jastrzębskiej-Golonki, Grażyny Sawickiej",
  publisher = "Bydgoskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Bydgoszcz",
  series    = "Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego : nr XIX",
}