@InCollection{Kasprzak:2009,
  author  = "M. Kasprzak and P. Czechowski and L. Jerzak and P. Kamiński and A. Steliga and G. Jędro and T. Hetmański",
  title     = "Nietypowy obraz rozwojowych zmian parametrów czerwonokrwinkowych dymówki Hirundo rustica",
  pages     = "165--175",
  year      = "2009",
  booktitle = "Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona : wybrane aspekty ekologii ptaków, ISBN: 9788361301738",
  editor    = "red. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzak",
  publisher = "Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne",
  address   = "Lublin",
}