@InCollection{Kasprzak:2009,
  author  = "M. Kasprzak and T. Hetmański and P. Kamiński and L. Jerzak and A. Steliga",
  title     = "Wybrane parametry biochemiczne w surowicy gołębia miejskiego Columba livia f. urbana w okresie lęgowym i pozalęgowym",
  pages     = "177--184",
  year      = "2009",
  booktitle = "Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona : wybrane aspekty ekologii ptaków, ISBN: 9788361301738",
  editor    = "red. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzak",
  publisher = "Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne",
  address   = "Lublin",
}