@InCollection{Góralczyk:2009,
  author  = "M. Góralczyk",
  title     = "Wiedza o konsumentach źródłem poszukiwania przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstw przemysłu spożywczego",
  pages     = "199--205",
  year      = "2009",
  booktitle = "Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, ISBN: 9788389112842",
  editor    = "red. nauk. M. Juchniewicz",
  publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski",
  address   = "Olsztyn",
}