@InCollection{Kaczor:2009,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Problemy normatywne współczesnych Polaków (na podstawie internetowej poradni językowej Wydawnictwa Naukowego PWN)",
  pages     = "333--338",
  year      = "2009",
  booktitle = "Norma a komunikacja, ISBN: 9788374325202",
  editor    = "pod red. Magdaleny Steciąg i Mariana Bugajskiego",
  publisher = "Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe",
  address   = "Wrocław",
}