@InCollection{Nijaki:2009,
  author  = "I. Nijaki",
  title     = "Zadania rodziny w zakresie wychowania przez pracę i do pracy",
  pages     = "165--175",
  year      = "2009",
  booktitle = "Szkolnictwo wyższe w systemie kształcenia ustawicznego, ISBN: 9788374812764",
  editor    = "red. nauk. Zdzisław Wołk",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}