@InCollection{Romankiewicz:2009,
  author  = "F. Romankiewicz and I. Głazowska and M. Rybakowski and R. Romankiewicz",
  title     = "Procesy modyfikacji w kształtowaniu struktury i właściwości stopów miedzi",
  pages     = "377--384",
  year      = "2009",
  booktitle = "Postępy teorii i praktyki odlewniczej : monografia przygotowana z okazji 50. Konferencji "Krzepnięcie i Krystalizacja Metali", ISBN: 9788392926603",
  editor    = "pod red. J. Szajnara",
  publisher = "Archives of Faundry Engineering",
  address   = "Katowice - Gliwice",
}