@InCollection{Kaczor:2008,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Dialogowość w komunikacji internetowej",
  pages     = "314--325",
  year      = "2008",
  booktitle = "Media i społeczeństwo : nowe strategie komunikacyjne, ISBN: 9788376110585",
  editor    = "red. nauk. Marek Sokołowski",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  series    = "Komunikacja społeczna - komunikacja medialna - komunikacja sieci",
}