@InCollection{Gorzelana:2007,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Oświeceniowy obraz carycy Katarzyny widziany przez pryzmat gatunku apokalipsy",
  pages     = "271--279",
  year      = "2007",
  booktitle = "Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, ISBN: 9788374810999",
  editor    = "red. nauk. Andrzej Ksenicz, Bazyli Tichoniuk",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}