@InCollection{Czwałga:2009,
  author  = "I. Czwałga and M. Rybakowski",
  title     = "Motywowanie i jego rola w stymulowaniu pożądanych postaw i zachowań zawodowych pracowników",
  pages     = "101--107",
  year      = "2009",
  booktitle = "Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo intelektualne Polaków, ISBN: 9788361304159",
  editor    = "red. nauk. M. Gawrońska-Garstka",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa",
  address   = "Poznań",
}