@InCollection{Zimniak:2009,
  author  = "P. Zimniak",
  title     = "Moi Niemcy w kategorii "przestrzeń"",
  pages     = "443--451",
  year      = "2009",
  booktitle = "Moje Niemcy - moi Niemcy : odpominania polskie, ISBN: 9788361736141",
  editor    = "pod red. Huberta Or³owskiego",
  publisher = "Instytut Zachodni",
  address   = "Poznań",
}