@InCollection{Bartkowiak:2010,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "Instytucjonalne formy zakonnej opieki nad dzieckiem osieroconym w II Rzeczypospolitej",
  pages     = "79--121",
  year      = "2010",
  booktitle = "Edukacyjne przestrzenie : wybrane problemy pedeutologii, opieki i wychowania w ujęciu komplementarnym, ISBN: 9788374812948",
  editor    = "red. nauk. Robert Fudali",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}