@InCollection{Stankiewicz:2010,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title     = "Partycypacja pracowników w podejmowaniu decyzji a poprawa relacji interpersonalnych",
  pages     = "140--153",
  year      = "2010",
  booktitle = "Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań, ISBN: 9788392688488",
  editor    = "red. nauk. M. Geryk",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania",
  address   = "Gdańsk",
}