@InCollection{Stankiewicz:2010,
  author  = "J. Stankiewicz and H. Bortnowska and P. Łychmus",
  title     = "Szkolenie pracowników w bankach. Stan i preferencje",
  pages     = "154--162",
  year      = "2010",
  booktitle = "Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań, ISBN: 9788392688488",
  editor    = "red. nauk. M. Geryk",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania",
  address   = "Gdańsk",
}