@InCollection{Mobley:2010,
  author  = "A. Mobley",
  title     = "Realizm poetycki jako pośrednie odzwierciedlenie rzeczywistości na podstawie powieści Toni Morrison "Umiłowana"",
  pages     = "97--103",
  year      = "2010",
  booktitle = "Lustro : literatura - kultura - język, ISBN: 9788373266803",
  editor    = "red. Irena Fijałkowska-Janiak we współpracy z Małgorzatą Kudlik, Izabelą Kośnicką, Karoliną Mendat, Moniką Popow, Moniką Smorczewską, Izabelą Tusk i Marcinem Borowskim",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego",
  address   = "Gdańsk",
  series    = "Humanistyka Otwarta : tom I",
}