@InCollection{Kowalska:2010,
  author  = "E. Kowalska",
  title     = "Dziecko a "autorytet" w reklamie telewizyjnej",
  pages     = "88--95",
  year      = "2010",
  booktitle = "Reklama w społeczeństwie informacyjnym : konteksty społeczno - edukacyjne, ISBN: 9788389701176",
  editor    = "pod red. Ewy Kowalskiej i Mirosława Kowalskiego",
  publisher = "Maternus Media",
  address   = "Tychy",
}