@InCollection{Jazownik:2008,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "O kulturę ironii na lekcjach języka polskiego w szkole średniej",
  pages     = "13--24",
  year      = "2008",
  booktitle = "Dydaktyka XXI wieku : szanse i zagrożenia, ISBN: 9788389935694",
  editor    = "pod red. Jolanty Bujak-Lechowicz",
  publisher = "Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie",
  address   = "Piotrków Trybunalski",
}