@InCollection{Kowalski:2010,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title     = "Świadomość społeczna jako przestrzeń niewspółmierności Logosów: racjonalności linearnej, logiki dwuwartościowej i triady aksjologicznej a wymiary świata ponowoczesnego (konsekwencje dla pedagogiki i socjologii wiedzy)",
  pages     = "59-79",
  year      = "2010",
  booktitle = "Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, ISBN: 9788373089563",
  editor    = "pod red. Mirosława Kowalskiego, Agnieszki Pawlak, Anity Famuły-Jurczak",
  publisher = "Impuls",
  address   = "Kraków",
  edition   = "wyd. I",
}