@InCollection{Gorzelana:2009,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Styl poezji Jana Pawła Woronicza (na przykładzie utworu "Na pokoje nowe w zamku królewskim...")",
  pages     = "105-117",
  year      = "2009",
  booktitle = "Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki, ISBN: 9788374813167",
  editor    = "redakcja nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, współpraca Joanna Gorzelana",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Studia o Języku i Stylu Artystycznym : Tom V",
}