@InCollection{Kowalski:2009,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title     = "Filozoficzne podstawy resocjalizacji (dyskurs o założeniach antropologicznych)",
  pages     = "179-194",
  year      = "2009",
  booktitle = "Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych : profilaktyka - reedukacja - resocjalizacja, ISBN: 9788392639503",
  editor    = "red. naukowa Grażyna Miłkowska, Anna Napadło",
  publisher = "Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat"",
  address   = "Zielona Góra",
}