@InCollection{Asienkiewicz:2010,
  author  = "D. Asienkiewicz",
  title     = "Działalność partyjna oraz koncepcje polityczne Wilhelma Piecka",
  pages     = "9--18",
  year      = "2010",
  booktitle = "Politologia jako nauka? Teoria a praktyka analizy politologicznej**, ISBN: 9788360389128",
  editor    = "pod red. Małgorzaty Krzysztofik i Dariusza Gauzy ; Uniwersytet Zielonogórski",
  publisher = "Wydawnictwo Majus",
  address   = "Zielona Góra",
}