@InCollection{Kowalski:2010,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title     = "Refleksje o odpowiedzialności za ciało i zdrowie ("wizje naukowe" i rzeczywistość)",
  pages     = "31--55",
  year      = "2010",
  booktitle = "Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie programowej" : nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej, ISBN: 9788362249039",
  editor    = "red. nauk. Edmund Juśko, Barbara Wolny, Andrzej Gretkowski",
  publisher = "Starostwo Powiatowe w Tarnowie",
  address   = "Stalowa Wola - Tarnów",
}