@InCollection{Kaczor:2010,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Pole konceptualne wyrazu rodzina w "Magazynie Familia"",
  pages     = "177--186",
  year      = "2010",
  booktitle = "Wartości kulturowe w rodzinie: założenia, realia i egzemplifikacje, ISBN: 9788376116709",
  editor    = "red. nauk. Wojciech Muszyński",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}