@InCollection{Benyskiewicz:2010,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title     = "Rycerstwo nadobrzańskie wobec idei husyckich w połowie XV wieku",
  pages     = "21--32",
  year      = "2010",
  booktitle = "Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI -XVIII wieku",
  editor    = "red. nauk. Małgorzata Konopnicka, Jarosław Kuczer, Wojciech Strzyżewski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}