@InCollection{Rybakowski:2010,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Pomiar efektywności i skuteczności procesu kształcenia ustawicznego w szkole wyższej na przykładzie badań własnych",
  pages     = "110--115",
  year      = "2010",
  booktitle = "Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, ISBN: 9788361304197",
  editor    = "red. nauk. A. Zduniak",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa",
  address   = "Poznań",
  series    = "Edukacja XXI Wieku : 20",
  volume    = "T. 2",
}