@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:2010,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Dwa rodzaje kultury uznawania przekonań Wojciecha Sitka jako narzędzie w analizie dyskursu publicznego. Próba aplikacji do dyskusji o GMO",
  pages     = "135--143",
  year      = "2010",
  booktitle = "Okolice socjologicznej tożsamości : księga poświęcona pamięci Wojciecha Sitka, ISBN: 9788322931028",
  editor    = "pod red. Zbigniewa Kurcza i Iwony Taranowicz",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego",
  address   = "Wrocław",
}