@InCollection{Góralczyk:2010,
  author  = "M. Góralczyk",
  title     = "Zachowanie projakościowe konsumentów źródłem poszukiwania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw",
  pages     = "388--413",
  year      = "2010",
  booktitle = "Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji, ISBN: 9788392920946",
  editor    = "red. T. Sikora",
  publisher = "Wydaw. Naukowe PTTŻ",
  address   = "Kraków",
}