@InCollection{Stankiewicz:2010,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title     = "Przesłanki i determinanty partycypacji pracowników a podejmowaniu decyzji w świetle studiów i badań empirycznych",
  pages     = "327--342",
  year      = "2010",
  booktitle = "Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, ISBN: 9788372833501",
  editor    = "red. S. Lachiewicz, A. Walecka",
  publisher = "Wydaw. Politechniki Łódzkiej",
  address   = "Łódź",
  series    = "Monografie Politechniki Łódzkiej : nr 1925",
}