@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:2010,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Rozumienie wiedzy w okresie kształtowania się współczesnego społeczeństwa wiedzy",
  pages     = "204--214",
  year      = "2010",
  booktitle = "Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy. Tom II, ISBN: 9788322731734",
  editor    = "pod red. Pawła Bytniewskiego, Mirosława Chałubińskiego",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
  series    = "Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy",
}