@InCollection{Bielska:2009,
  author  = "A. Bielska",
  title     = "Wizje państwa i społeczeństwa polskiego w publikacjach Kazimierza Marcinkiewicza na łamach miesięcznika katolickiego "Aspekty" w latach 1989-1994",
  pages     = "379--389",
  year      = "2009",
  booktitle = "Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989, ISBN: 9788389682419",
  editor    = "pod red. nauk. Janusza Farysia, Przemysława Słowińskiego, Tomasza Sikorskiego",
  publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
  address   = "Gorzów Wielkopolski",
}